Hội thảo

Hội thảo Tư vấn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài tại Đức Thời gian: 23.08.2017, 17:00 – 19:00 Địa điểm: Khách sạn Brilliant,...

Downloads

Whitelist_Danh sách tích cực _13.02.2017 Đơn xin công nhận văn bằng bởi IHK FOSA Flyer_Công nhận văn bằng tại Đức Mẫu giấy chứng nhận...

Số liệu thống kê

(nguồn: BMBF) (nguồn: BMBF) (nguồn: BMBF)