Quick-Check

Quick-check là một trong số những ứng dụng hữu ích của website Make it in Germany. Chỉ bằng vài thào tác bạn có thể kiểm tra xem bạn có đủ khả năng và điều kiện để được phép làm việc và sinh sống tại Đức hay không. Kiểm tra Quick-check là một trong số những bước khởi đầu rất quan trọng để bạn định hướng xem mình có đủ điều kiện để được phép nhập cư vào Đức hay không.