Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn công nhận văn bằng của phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ của dự án ProRecognition, phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam đã thiết lập tổ tư vấn công nhận văn bằng Việt tại Đức, nhằm giúp đỡ lao động Việt Nam sớm tiệp nhận được thông tin về quy trình công nhận và đánh giá văn bằng. Ở Đức không có cơ quan trung ương có thẩm quyền công nhận văn bằng, mà các cơ quan có thẩm quyền sẽ phân bố theo Bang, theo Thành phố hoặc tùy theo luật liên bang hoặc luật của bang. Bởi vậy người có nhu cầu đệ đơn xin công nhận văn bằng sẽ gặp bỡ ngỡ và khó khăn trong việc tìm đúng cơ quan chịu trách nhiệm công nhận văn bằng của bạn. Hơn thế nữa, không phải bất cứ quy trình công nhận văn bằng nào cũng kết thúc bởi giấy chứng nhận tương đương. Bởi vậy sự tư vấn và cung cấp thông tin của chuyên viên tư vấn là thực sự cần thiết.

Chuyên viên tư vấn của phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam sẽ tư vấn cho bạn:

  • Giải thích về các khả năng để được cơ quan thẩm quyền ở Đức đánh giá và công nhận văn bằng do phía Việt Nam cấp

  • Tìm kiếm cơ quan có thẩm quyền, nơi sẽ thực hiện việc đánh giá và công nhận trình độ của bạn

  • Hỗ trợ hoàn tất các thủ tục hành chính

  • Trợ giúp trong suốt quá trình đánh giá và công nhận bằng cấp

  • Cung cấp thông tin về các khả năng bồi dưỡng, nâng cao tại Đức sau khi bạn đã nhận được giấy chứng nhận tương đương

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đang có nhu cầu công nhận văn bằng cho nhân viên của mình.